Kasko osiguranja

Pod potpunim kasko osiguranjem podrazumijevaju se svi rizici koji mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak predmeta osiguranja.

Kasko osiguranje motornih i tračnih vozila

Po ovoj vrsti kasko osiguranja predmet osiguranja mogu biti sve vrste motornih, priključnih, tračnih vozila, radnih strojeva, kao i od strane proizvođača tvornički ugrađena oprema za pojedinu marku, tip i model vozila te audio uređaji.

Moguće je ugovoriti potpuno i djelomično kasko osiguranje.

Potpuno kasko osiguranje je osiguranje s rizikom krađe.

Pod potpunim kasko osiguranjem podrazumijevaju se svi rizici koji mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak predmeta osiguranja.

A. Osnovno osiguranje

- potpuno kasko osiguranje,
- djelomično kasko osiguranje,
- posebni oblici kasko osiguranja.

B. Dopunsko osiguranje

- osiguranje od rizika loma i nekih drugih opasnosti,
- osiguranje prtljage i putnih kolekcija, uzoraka robe i drugih stvari u motornom vozilu.

Osigurani rizici kod potpunog kasko osiguranja su:

Osnovni rizici:
- prometna nezgoda,
- pad ili udar nekog predmeta,
- požar, udar groma, eksplozija (osim eksplozije od nuklearne energije), oluja, grad (tuča), snježna lavina, pad zračnih letjelica svih vrsta, manifestacije i demonstracije,
- zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba,
- oštećenja tapeciranih dijelova vozila,
- namjerno prouzrokovana šteta na osiguranoj stvari, u cilju sprječavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili osobama,
- krađa, provalna krađa, protupravno oduzimanje vozila u namjeri da se upotrijebi za vožnju, razbojnička krađa,
- razbojništva i prijevare.

Dopunski rizici:
- dopunski rizik poplave, bujice i visoke vode,
- rizik loma i nekih drugih opasnosti;

Osigurani rizici kod djelomičnog kasko osiguranja su:
- lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim šteta na svijetlima, ogledalima i panorama krovovima.

Kasko osiguranje plovila

Predmet osiguranja mogu biti brodovi iznad 15 BRT i čamci i jedrilice do 15 BRT.

Osiguravajuće pokriće za brodove iznad 15 BRT se može definirati da pruža pokriće od šteta (gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta) uslijed:

1. Požara ili eksplozije,
2. Brodoloma, nasukanja, potonuća ili prevrnuća broda,
3. Sudara, udara ili dodira broda sa bilo kojim vanjskim predmetom, osim sa vodom,
4. Ukrcaja, iskrcaja ili prekrcaja tereta ili goriva,
5. Potresa, vulkanske erupcije, groma, poplave, lavine, odrona, oluje,
6. Krađe, provalne krađe, razbojništva, štetnih postupaka trećih lica ili neovlaštenog korištenja osiguranog predmeta.

Kada je riječ o čamcima i jedrilicama do 15 BRT, osiguravajuće pokriće podrazumijeva i naknadu štete i troškova uslijed:

1. Oštećenja pri izvlačenju na obalu i poronuću, dizanju na sohe i spuštanju i prenošenju u ili iz spremišta,
2. Plaćanja doprinosa u vezi sa generalnom havarijom.

Kasko osiguranje zračnih letjelica

Ovim vidom osiguranja se mogu osigurati: avioni za prevoz putnika i tereta, hidroavioni, avioni privredne i sportske avijacije, helikopteri i jedrilice.

Ovim osiguranjem je pokriven svaki gubitak ili šteta koja nastane na osiguranom zrakoplovu uslijed nekog izvanrednog događaja za vrijeme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja.

Ovo osiguranje uključuje i gubitak ili štetu nastalu uslijed nemarnosti zapovjednika, pilota i ostalih članova posade osiguranog zrakoplova, naknadu troškova koji su bili opravdano učinjeni radi spašavanja osigurnog zrakoplova, kao i troškove prijenosa oštećenog zrakoplova do mjesta opravke.

Mali kasko – osiguranje u slučaju prometne nezgode

Nova akcija u Central osiguranju: mali kasko, velika priča. Velika priča je po tomu što ugovaranjem police malog kaska, klijenti mogu zaključiti kasko osiguranje za svoje vozilo po prilagođenoj, znatno nižoj cijeni, a koje pokriva štetu nastalu prilikom prometne nezgode.

Ukoliko vozilo pretrpi štetu u prometnoj nezgodi, osiguranje će nadoknaditi svu štetu do iznosa sume osiguranja. Kolika je suma osiguranja ovisi o visini premije koju klijenti odaberu za mali kasko svog vozila.

Mali kasko karakterizira:

1. znatno niža cijena osiguranja,
2. osiguranje za slučaj prometne nezgode,
3. idealno za osiguranje vozila starijih od četiri godine,
4. idealno za vozače početnike,
5. osiguranje vrijedi za vrijeme dok se vozilo nalazi na teritoriju BiH te ostalih europskih zemalja, članica sustava zelene karte.

Mali kasko pokriva sve štete prouzrokovane isključivo u slučaju prometne nezgode. Ovim osiguranjem nije pokrivena šteta koju prouzrokuje nepoznato vozilo.

Posebna prednost ove police osiguranja jeste ta što se može zaključiti za malu cijenu, neovisno o vrijednosti, marki, tipu ili godinama vozila. Ovaj proizvod vlasnicima vozila starijih od četiri godine, daje mogućnost da zaključe kasko policu, po cijeni koja ovisi o sumi osiguranja za koju su se odlučili.

Obračun premije za djelomično kasko osiguranje za slučaj prometne nezgode

Premija osiguranja određuje se u apsolutnom iznosu
u ovisnosti od ugovorenog limita pokrića.
Tabela 1 - godišnja premija osiguranja

LIMIT POKRIĆA - PREMIJA
do 2.000,00 KM - 120,00 KM
do 5.000,00 KM - 190,00 KM
do 7.000,00 KM - 230,00 KM
do 10.000,00 KM - 290,00 KM

Obračun premije za djelomično kasko osiguranje - KASKO GUMA

Tabela 2 - godišnja premija osiguranja

VRSTA PAKETA - PREMIJA
CENTRAL PAKET STANDARD - 38,00 KM
CENTRAL PAKET PREMIUM - 48,00 KM

NAPOMENA: Premije osiguranja iz tabele 2 odnose se samo na putnička vozila i teretna vozila nosivosti do 3,5 t. Za vozila iznad navede nosivosti nije moguće ugovoriti djelomično osiguranje – kasko guma.