VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Kontakt informacije
Sjedište društva

Džemala Bijedića 39,
71 000 Sarajevo, BiH

tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901

e-mail: info@central-osiguranje.com

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31,
88 320 Ljubuški, BiH

tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411

e-mail: stete@central-osiguranje.com

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31,
88 320 Ljubuški, BiH

tel: +387 39 852 421

e-mail: info@central-osiguranje.com

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Žiro računi

NLB banka d.d. 1327 0020 1702 4110
UniCredit bank d.d. 3387 2022 1381 3349
Raiffeisen bank d.d. 1610 0001 6652 0008
Sparkasse bank d.d. 1994 9900 3878 0519
Addiko bank d.d. 3060 0028 8017 1888

Identifikacijski broj: 4202233240008

Predsjednik uprave: Hamid Milak
Izvršni direktor: Željko Pervan

Poslovna mreža

Banja Luka
Trive Amelice 1a; tel: +387 51 963 520

Bihać 1
Mehmedalije Maka Dizdara 1A; tel: +387 37 316 666

Bihać 2
Midžića Mahala b.b.; tel: +387 37 222 099

Bosanska Krupa
Trg Alije Izetbegovića b.b.; tel: +387 61 022 122

Bosanski Petrovac
Industrijska zona b.b.; tel: +387 61 022 122

Brčko
Branislava Nušića br. 7; tel: +387 66 705 432

Bugojno 1
Zlatnih ljiljana 7; tel: +387 63 707 310

Bugojno 2
Kulina Bana 28; tel: +387 30 337 105

Busovača
Ulica branitelja domovine b.b., tel: +387 30 336 723

Cazin
Izeta Nanića b.b., tel: +387 37 510 012

Čapljina
Ante Starčevića 40; tel: +387 36 819 084

Čitluk
Kralja Tomislava 52; tel: +387 36 446 619

Doboj Jug
203. brigade 88 - Matuzići; tel: +387 61 596 074

Foča
Kralja Petra I Karađorđevića b.b.; tel: +387 58 962 910

Goražde
Muhidina Mašića Munje 10; tel: +387 62 795 190

Gornji Vakuf-Uskoplje 1
Trnovača b.b.; tel: +387 30 496 525

Gornji Vakuf-Uskoplje 2
Gradska b.b.; tel: +387 30 719 156

Gračanica
Gradski pasaž broj 20; tel: +387 35 702 180

Gradačac
Husein-kapetana Gradaščevića b.b.; tel: +387 35 816 532

Gradiška 1
Vojvode Mišića 19a; tel: +387 51 963 568

Gradiška 2
Banjalučki put 317, Nova Topola; tel: +387 51 892 252

Grude
Trg Herceg Bosne 2; tel: +387 39 661 370

Istočno Sarajevo
Ravnogorska 19a; tel: +387 57 490 700

Jablanica
Željeznička b.b.; tel: +387 36 757 166

Kakanj
Alije Izetbegovića 64, Lamela niz A; tel: +387 32 837 162

Kiseljak 1
Kralja Tomislava 56, tel: +387 30 719 025

Kiseljak 2
Stjepana Radića 7a; tel: +387 30 871 740

Ključ
Branilaca BiH b.b.; tel: +387 37 661 414

Livno
Župana Želimira b.b.; tel: +387 34 203 601

Ljubuški
Hrvatskih kraljeva 31; tel: +387 39 852 323

Maglaj
Aleja ljiljana 36; tel: +387 32 460 113

Mostar 1
Kneza Domagoja 11a; tel: +387 36 446 616

Mostar 2
Mostarskog bataljona b.b.; tel: +387 36 281 080

Novi Travnik
Kralja Tvrtka b.b.; tel: +387 30 790 219

Odžak
Titova b.b., tel: +387 31 763 773;

Orašje
III. ulica b.b.; tel: +387 63 526 884

Pale
Dobroslava Jevđevića 7; tel: +387 57 230 354

Posušje
Kralja Tomislava 12; tel: +387 39 680 408

Prijedor
Kralja Petra I Oslobodioca b.b.; tel: +387 52 962 182

Prnjavor
Magistralni put b.b.; tel: +387 51 645 411

Sanski Most
Bulevar VII Korpusa b.b.; tel: +387 61 144 429

Sarajevo 1
Džemala Bijedića 15; tel: +387 33 408 915

Sarajevo 2
Zvornička 27; tel: +387 33 652 702

Sarajevo 3
Ilidža - Barska 39; tel: +387 61 202 808

Sarajevo 4
Hadžići - Binježevo do br. 29; tel: +387 62 500 040

Sarajevo 5
Vogošća - Omladinska do br. 3; tel: +387 33 431 381

Sarajevo
Džemala Bijedića 279B; tel: +387 33 246 464

Sokolac
Pere Kosorića 2; tel: +387 57 961 910

Srbac
Povelič 307; tel: +387 51 757 230

Stolac
Hrvatskih branitelja b.b.; tel: +387 36 853 133

Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića 27; tel: +387 39 704 720

Tešanj 1
Braće Pobrić b.b.; tel: +387 32 205 646

Tešanj 2
Marin Han b.b.; tel: +387 61 587 040

Tomislavgrad
Brigade Kralja Tomislava b.b.; tel: +387 34 353 623

Travnik
Prnjavor b.b.; tel: +387 61 763 869

Trebinje
Kralja Petra I Oslobodioca 37; tel: +387 59 962 220

Turbe
Bosanska b.b.; tel: +387 61 462 855

Tuzla
Prve inženjerske brigade b.b. (pp broj 11); tel: +387 35 366 003

Usora
Žabljak b.b.; tel: +387 32 891 058

Visoko 1
Branilaca Bosne b.b.; tel: +387 32 839 968

Visoko 2
Aleja šehida Resula b.b.; tel: +387 61 781 488

Vitez 1
Stjepana Radića b.b.; tel: +387 30 713 002

Vitez 2
Poslovni centar 96-2; tel: +387 30 719 151

Zenica 1
Branilaca Bosne 14; tel: +387 32 972 475

Zenica 2
Aska Borića 27A; tel: +387 32 973 520

Zvornik
Svetog Save b.b.; tel: +387 56 962 148