Central osiguranje d.d.

Ponuda vrhunskih usluga prilagođenih željama i potrebama naših osiguranika predstavlja najvažniju misiju društva Central osiguranje, koju ostvarujemo kroz uspješno izgrađen odnos povjerenja, a samim time i povećanja zadovoljstva klijenata uslugama koje nudimo.

Osiguravajuća kuća

Kao osnivači Central osiguranja, mi u Grupi Centar, uz jasnu poslovnu viziju da strateškim ulaganjima, vlastitim kapitalom i stalnim inovacijama, kao i postavljanjem novih trendova na tržištu, zamišljene poslovne planove uspješno realiziramo. Stečeno višegodišnje iskustvo, temeljeno na znanju, hrabrosti i odlučnosti, spremnosti na promjene te stalnoj komunikaciji s tržištem čine nas poželjnim partnerom.

U poslovnom svijetu, referentnošću koju uživamo u širokom spektru djelatnosti kojima se uspješno bavimo, kao investitor i partner osigurali smo respektabilnu financijsku stabilnost društva Central osiguranja, čime smo stekli korporativnu referentnost kod klijenata – korisnika naših usluga u vrlo kratkom vremenu.

Vodeći kontinuiranu brigu o našim klijentima i stalnim povećanjem kvalitete naših usluga, kako u drugim društvima kojima smo osnivači, tako i u Central osiguranju, naše djelovanje se temelji na projektnoj organizaciji, s jasnom misijom gdje smo kao osiguravatelj preuzeli rizik s osiguranika, te prihvaćamo nadoknaditi štete onima kod kojih su nastale i raspodijeliti ih na sve članove rizične zajednice na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Vrlo jasna poslovna vizija od koje ne odstupamo, strateška ulaganja, stalna zapošljavanja i ulaganja u ljudske potencijale kao i stalni rast prihoda čine nas prepoznatljivim primjerom uspješnog poslovnog razvoja u Bosni i Hercegovini, što temeljimo na etičkim normama poslovanja, socijalnoj osjetljivosti, pomaganjem sportskih i kulturnih događaja te humanitarnim djelovanjem u zajednici u kojoj živimo i ostvarujemo prihod.

Uzimajući u obzir sve ranije navedeno, dolazimo do činjenice da smo poželjan partner u poslovanju, što predstavlja dodatnu motivaciju za rast i napredak, te poboljšanje uvjeta prema korisnicima naših usluga.

Zašto Central osiguranje

Central osiguranje je osiguravajuće društvo koje svoju poslovnu strategiju gradi na snazi vlastitoga kapitala, pružanju efikasne usluge osiguranicima kroz inovativan rad, stalnu komunikaciju s tržištem te spremnosti na promjene, poštujući pravila struke, čime težimo biti uspješniji od drugih.

Velika ulaganja osnivača u Central osiguranje su osigurana iz vlastitog kapitala zbog činjenice o specifičnosti investicijskog projekta, odnosno zbog postojanja značajnog vremenskog pomaka između vremena ulaganja i vremena same financijske koristi od projekta. Sredstva koja se kontinuirano ulažu u razvoj i stabilnost društva potječu iz stvarne vrijednosti koja nije opterećena bilo kakvim kreditnim aranžmanima, zaduženjima i slično, što jamči svakom klijentu isplatu štete prema odštetnom zahtjevu, počevši od samog zaključivanja police osiguranja, praćenja klijenta za vrijeme važenja police osiguranja, kao i slučajevima incidentnih faktora. Pored navedenog, šteta se isplaćuje u roku od 24 sata od dana kad je likvidirana, odnosno kad je klijent potpisao dokument o visini štete.

Na kraju dolazimo do činjenice kako imamo odlične, stabilne i sigurne proizvode, vrlo konkurentne, kako cijenom tako i razinom pruženih usluga, što su klijenti jasno prepoznali, omogućujući nam time izvrsne poslovne rezultate.

Korporativna prednost

Korporativna prednost Central osiguranja ogleda se prvenstveno u povezanosti s društvima koji se bave srodnim djelatnostima, koji su direktno ili indirektno povezani s poslovima osiguranja, što je prilikom planiranja ovog investicijskog projekta uzeto u obzir. Na taj način osiguran je učinkovit prodajni kanal i praćenje klijenta tijekom vremena trajanja zaključenog ugovora o osiguranju, kao i sama procjena, likvidacija i isplata šteta u roku od 48 sati od dana potpisivanja dokumenta o visini štete, ukoliko dođe do istih.

Central osiguranje velikim osiguranjem čine bitni elementi stvarani jasnom strategijom dugoročnog planiranja i razvoja, što klijenti prepoznaju, a ogledaju se u sljedećem:

• imamo profesionalno i obrazovano osoblje;

• isplaćujemo štete u roku od 48 sati od dana kad je klijent potpisao dokument o visini štete;

• pratimo klijenta/osiguranika kroz veliki broj stanica tehničkih pregleda vozila, koje pružaju kompletnu uslugu za motorna i priključna vozila od same kontrole tehničke ispravnosti vozila, homologacije vozila, tehničkog ispitivanja vozila/atesta, utvrđivanja ispunjavanja tehničko – eksploatacijskih uvjeta te baždarenja tahografa;

• brinemo o financijskoj stabilnosti društva osiguranoj kroz pripadnost Grupi Centar;

• imamo jasnu strategiju kroz prožimanje programskih, materijalno – tehničkih i ljudskih resursa;

• sudjelujemo u stvaranju društva za život u kojem se svi ugodnije osjećamo jačanjem pojedinca i gospodarstva ;

• povezani smo s partnerima, respektabilnim društvima u oblastima u kojima djelujemo, kako domaćim tako i multinacionalnim kompanijama;

• partnerstvo s drugima predstavlja nam jasnu poslovnu viziju kojom pokazujemo svoje opredjeljenje za dugoročan stabilan rast i razvoj;

• poštujemo načela struke i pravnih propisa;

• brinemo za čovjeka kao pojedinca i uvažavamo zajednicu u kojoj djelujemo;

• opredjeljeni smo za društveno odgovorno poslovanje po etičkim normama;

• pružamo prijateljsko i pozitivno radno okruženje u kojem se svi naši djelatnici osjećaju kao vrijedni sudionici poslovnih događanja, što oni nagrađuju odličnim poslovnim rezultatima;

• odajemo priznanje osiguranicima za ukazano povjerenje, praćenjem njihovih potreba i odgovaranjem na iste;

• zapošljavamo stručan, odgovoran i obrazovan kadar, uz razvijeni sustav kontinuirane edukacije svih djelatnika;

• težimo biti najveći osiguravatelj u Bosni i Hercegovini zbog snage povezanih društava koja su u dosadašnjem djelovanju osigurala akumulaciju kapitala, koji se koristi za rast i razvoj društva;

• svjesni činjenice kako se povjerenje gradi godinama, a gubi u sekundama, s našim osiguranicima stvaramo odnos temeljen na partnerstvu kojim mi preuzimamo rizike koji ugrožavaju njihovu imovinu i njih same, nudeći brzu i efikasnu obradu visine šteta, kao i same isplate šteta u roku od 48 sati od dana kada klijent potpiše dokument o visini štete;

• dosadašnjim uspostavljanjem dugoročnih i kvalitetnih poslovnih odnosa s našim partnerima kroz Grupu Centar stekli smo prednost koja se ogleda u tome da nam posao osiguranja isti povjeravaju bez previše riječi, jer smo dijelima pokazali svoju poslovnu ozbiljnost;

• jasnim i prepoznatljivim brendiranjem poslovnih prostora u kojima djelujemo pruža se, kako našim djelatnicima tako i našim klijentima, ugodno mjesto boravka;

• stvaramo okruženje koje potiče izvrsnost u svemu što radimo.

Stoga se slogan "Spojeni povjerenjem" pokazao kao uspješnica sinergijskog odnosa između nas kao osiguravatelja rizika i naših osiguranika.

Misija

Ponuda vrhunskih usluga prilagođenih željama i potrebama naših osiguranika predstavlja najvažniju misiju društva Central osiguranje, koju ostvarujemo kroz uspješno izgrađen odnos povjerenja, a samim time i povećanja zadovoljstva klijenata uslugama koje nudimo.

Vizija

Težimo biti osiguranje koje se stalno razvija, mjerilo kvalitete, profesionalnosti i efikasnosti. Težimo biti najbolji osiguravatelj na tržištu Bosne i Hercegovine, stvarajući bolju svakodnevnicu mnogim ljudima – klijentima prvi izbor pri odabiru osiguranja, djelatnicima poželjan poslodavac, a mnogobrojnim poslovnim subjektima odgovoran i poželjan poslovni partner.

Ciljevi

Društvo Central osiguranje kao glavni cilj postavlja aktivno sudjelovanje u unapređenju tržišta u Bosni i Hercegovini poštujući načela struke i poslovnu etiku, a prije svega pružajući usluge najvišeg standarda po pitanju zaštite naših klijenata/osiguranika, do samog zadovoljstva naših djelatnika, što predstavlja odgovoran odnos prema društvenom okruženju i zajednici u kojoj djelujemo.