VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje AO bonusa (Zaštita AO bonusa)

Kod Central osiguranja moguće je da osigurate svoj stečeni bonus po polici obveznog osiguranja, iako ste kao osiguranik skrivili prometnu nezgodu sa štetom do visine odabrane osigurane svote – Vaš stečeni bonus i cijena police obveznog auto osiguranja ostaju nepromijenjeni.

Pogodnost je da u slučaju štete koja je plativa po pokriću AO Bonus ne utječe na stečeni premijski stupanj obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Premija osiguranja u slučaju AO Bonus, određuje se za osobni automobil: prema odabranoj osiguranoj svoti i trenutnom bonusu na polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, a za teretne automobile, sedlaste tegljače i autobuse prema odabranoj osiguranoj svoti.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com