VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Kasko osiguranje motornih i tračnih vozila

Po ovoj vrsti kasko osiguranja predmet osiguranja mogu biti sve vrste motornih, priključnih, tračnih vozila, radnih strojeva, kao i od strane proizvođača tvornički ugrađena oprema za pojedinu marku, tip i model vozila te audio uređaji.

Moguće je ugovoriti potpuno i djelomično kasko osiguranje.

Potpuno kasko osiguranje se može ugovoriti s rizikom krađe i bez rizika krađe.

Pod potpunim kasko osiguranjem podrazumijevaju se svi rizici koji mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak predmeta osiguranja.

Djelomičnim kasko osiguranjem osigurani su samo posebno navedeni rizici i koji su grupirani po pojedinim kombinacijama:

Kombinacija A – Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, snježna lavina, pad zračne letjelice, pad ili udar nekog predmeta, poplava, bujica ili visoka voda.

Kombinacija D – Lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim stakala na svjetlima i zrcalima, kao i štete koje su nastale sudarom s divljači ili domaćim životinjama na standardno ugrađenim staklima na motornom vozilu, uključujući stakla na ogledalima i zrcalima.

Kombinacija M – osiguranje vozila za vrijeme mirovanja u zaključanoj garaži na mjestu koje je navedeno u polici od grupe rizika požara i krađe.

Kombinacija F – Troškovi vuče i izvlačenja, odnosno prijevoza osobnog vozila do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ukoliko vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili kvara, prema računu osobe koja je pružila usluge vuče, izvlačenja, odnosno prijevoza vozila.

Kombinacija F+ - – Troškovi vuče i izvlačenja, odnosno prijevoza vozila (osim osobnog vozila) do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ukoliko vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili kvara, prema računu osobe koja je pružila usluge vuče, izvlačenja, odnosno prijevoza vozila.

Kombinacija H – Oštećenja ili uništenja koja su nastala padom snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo.

Kombinacija I – Trošak najma osobnog ili teretnog vozila do 3.5 tone najveće dopuštene mase približno iste zapremine motora kao osigurano vozilo, a najviše do 2.000 ccm, ako je osigurano vozilo oštećeno od bilo kojeg rizika punog kasko osiguranja.

Kombinacija Z – Osiguranje vozila od šteta koje su nastale sudarom sa životinjama.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com