VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim licima je vid obveznog osiguranja. Ovaj vid osiguranja Central osiguranje pokriva materijalne i nematerijalne štete pričinjene trećim osobama.

Sklapanjem police obveznog osiguranja civilne odgovornosti za zračne letjelice kod Central osiguranja, u slučaju Vaše odgovornosti za štete učinjene trećim osobama će nadoknaditi sve iznose trećim osobama iz odgovornosti sa posjedovanjem i korištenjem zrakoplova za slučaj smrti, potpunog ili djelomičnog invaliditeta, privremene radne nesposobnosti, kao i za štetu nastalu na imovini trećih osoba.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Mostar

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 604
tel: +387 36 446 605
e-mail: info@central-osiguranje.com