VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz

Predmet osiguranja je građansko-pravna osiguranikova odgovornost kao cestovnog prijevoznika za dokazan potpun ili djelomičan fizički gubitak ili uništenje ili oštećenje stvari stvarno preuzete na prijevoz.

Stvarno preuzete stvari na prijevoz se smatraju samo one koje se mogu dokazati odgovarajućom osiguranikovom prijevoznom ispravom ili ugovorom.

Opseg pokrića može biti:
1. Osiguranje od "osnovnih rizika",
2. Osiguranje od "svih rizika".

Osiguranje od „osnovnih rizika“ podrazumijeva pokriće ukoliko je šteta nastala uslijed: prometne nezgode prijevoznog sredstva, požara ili eksplozije, provalne krađe, razbojništva ili krađe cijelog vozila s robom.

Ukoliko se ugovori i plati dodatna premija, pokrivene su sve štete nastale u smislu:
• Zakona o prijevozu u cestovnom prometu,
• Zakona o obveznim odnosima,
• Konvenciji o ugovoru za međunarodni cestovni promet robe (CMR konvencija).

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com