VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Zastupnici - Republika Srpska
Podaci o zastupniku:
Društvo za zastupanje u osiguranju BLIC AGENT d.o.o. Braće Mažar i majke Marije 78, Banja Luka
Broj registra: RDZ-1-28
Ugovor važi do: 05.12.2022.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Mostar

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 604
tel: +387 36 446 605
e-mail: info@central-osiguranje.com