Osiguranje imovine

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od slijedećih opasnosti (osnovne opasnosti):
1. Požara i udara groma,
2. Eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
3. Oluje,
4. Grada (tuče),
5. Udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt,
6. Pada i udara letjelice,
7. Manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jednu ili više dopunskih osiguranih opasnosti već prema tome kako se ugovori, i to:
1. Poplavu i bujicu,
2. Klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
3. Snježnu lavinu,
4. Istjecanje tekućina (lekaza),
5. Izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
6. Samozapaljenja zaliha.

Osiguranjem su, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene i:
1. Štete od uništenja ili oštećenja osigurane stvari nastale prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično) zbog nastalog osiguranog slučaja,
2. Štete zbog nestanka osigurane stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja,
3. Troškovi učinjeni pri raščišćavanju i rušenju u svezi s nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari,
4. Troškovi koje je osiguranik ucinio kada je osigurani slučaj nastao na osiguranoj stvari za poduzete mjere radi otklanjanja i smanjivanja štete.

Osiguranje od potresa

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od rizika zemljotresa.

Pod zemljotresom se smatra svako prirodno ili ljudskim djelovanjem prouzročeno kretanje zemlje i/ili zemljotres, uključujući, ali se ne ograničavajući, na kretanja zemlje odnosno klizišta, bez obzira na sve druge uzroke ili događaje koji mu doprinose istovremeno ili u nekom drugom redoslijedu gubitka.

Osiguratelj će naknaditi štetu nastalu usljed zemljotresa, ako se dokaže da se zemljotres, na prostoru gdje se nalazi osigurana stvar, dogodio inteniztetom od 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove skale (MSC).

ALL RISK osiguranje

ALL RISK osiguranje je novi proizvod koji CENTRAL OSIGURANJE nudi na izbor svojim budućim klijentima. ALL RISK predstavlja jedinstven proizvod koji je sveobuhvatan što se tiče vrsta pokrića koja nudi.

Osiguranjem po ovim uvjetima pruža se osigurateljna zaštita od slijedećih rizika:

1. požara i udara groma,
2. eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
3. oluje,
4. grada (tuče),
5. udara vlastitog i tuđeg motornog vozila i vlastite i tuđe pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekt,
6. pada zračne letjelice,
7. manifestacija i demonstracija,
8. poplave i bujice i visoke vode,
9. klizanja tla i odronjavanja,
10. snježne lavine,
11. izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
12. loma stakla,
13. provalne krađe i razbojništva,
14. neimenovane opasnosti.

Ukoliko se plati dodatna premija, moguće je ugovoriti i rizike:

a. prodora oborinskih voda s krova,
b. težine snijega,
c. zlonamjerna obijesna djelovanja,
d. indirektnog udara groma,
e. radioaktivnog djelovanja,
f. izlijevanja vode iz otvorenih vodovodnih slavina,
g. iscurenja tečnosti (lekaže),
h. izlijevanje užarene tečne rastopljene mase,
i. samozapaljenja zaliha,
j. zemljotresa,
k. loma mašina,
l. prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti,
m. prekida rada uslijed loma mašina.

Osiguranjem su, kada se ostvari osigurani slučaj pokrivene/i:

a. štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari prouzrokovane prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično) uslijed nastalog osiguranog slučaja,
b. štete zbog nestanka osigurane stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja,
c. troškovi učinjeni za raščišćavanje i rušenje u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari,
d. troškovi koje je osiguranik učinio kada je osigurani slučaj nastao na osiguranoj stvari za poduzete mjere radi otklanjanja i smanjenja štete.

Central Dom

Kreirani su paketi osiguranja imovine koji odgovaraju potrebama naših sugrađana. Nakon analize kreirani su optimalni paketi koji klijentima pokrivaju najvažnije rizike.

Osim navedenog, kreirani su paketi tako da budu osjetljivi prema budžetu jednog kućanstva, tako da stan/kuća od npr. 60m2, se može osigurati po cijeni već od 0,18 KM po danu.

Ovisno o pokriću rizika i iznosu, klijenti se mogu odlučiti za jedan od navedenih paketa: CENTRAL DOM, CENTRAL DOM PLUS I CENTRAL DOM PREMIUM.

CENTRAL DOM paketi