Osiguranje od odgovornosti i financijskih rizika

Pod javnom odgovornosti prema trećima osobama smatra se vanugovorna odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz odrađenog svojstva kao opasnosti.

Osiguranje od opće civilne odgovornosti

Opća odgovornost je odgovornost za štete pričinjene trećim osobama tijekom obavljanja djelatnosti, a koja nije proizišla iz obavljanja profesionalne djelatnosti.

Ovdje se može osiguranje zaključiti na dva načina, i to:
1. Javna odgovornost prema trećima licima,
2. Odgovornost prema djelatnicima.

Pod javnom odgovornosti prema trećima osobama smatra se vanugovorna odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz odrađenog svojstva kao opasnosti.

Pod odgovornosti prema djelatnicima smatra se odgovornost poslodavca prema vlastitim djelatnicima i njihovim stvarima.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Profesionalna ili ugovorna djelatnost podrazumijeva zakonsku ugovornu odgovornost za štete proistekle i nastale zbog profesionalnog propusta.

Ovim vidom osiguranja mogu se osigurati:
• odvjetnici i notari,
• liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti,
• javni bilježnici,
• revizorske tvrtke,
• špediteri,
• zaštitarske i detektivske djelatnosti,
• stečajni upravitelj i drugi.

Osiguranje otplate kredita

Grupno osiguranje otplate gotovinskih kredita daje se osigurateljno pokriće od nemogućnosti plaćanja uslijed nastupa smrti, privremene potpune nesposobnosti za rad ili nezaposlenosti korisnika kredita.

Moguća širina je STANDARDNO ili TOP pokriće koja uključuju:

· rizik nemogućnosti plaćanja uslijed nastupa smrti kao posljedice nesretnog slučaja, bolesti ili prirodne smrti, i

· nezaposlenosti – 6 anuiteta otplate kredita po jednom štetnom događaju, ali osiguranje pokriva najviše tri štetna događaja nezaposlenosti za cijelo trajanje osiguranja.

Osiguranje produžene garancije za motorna vozila

Produženom garancijom naknađuju se troškovi popravka i/ili zamjene neispravnih dijelova na osiguranom motornom vozilu.

Produžena garancija se daje za funkcionalnu ispravnost svih mehaničkih i električnih/elektronskih komponenti osiguranog motornog vozila.

Produžena garancija se može ugovoriti samo za vozila sa bosanskohercegovačkim registarskim tablicama, i to:

1. za osobna, terenska, dostavna i kombi vozila, ukupne dopustene mase do 3,5 t,
2. ako se posebno ugovori i plati odgovarajuci doplatak osiguranje se može zaključiti i za: rent-a-car vozila, taxi vozila, vozila namijenjena obuci vozača, vozila hitne pomoći, policijska vozila, vojna vozila, vozila s tehničkim prepravkama, vozila za brzinska i druga natjecanja, testne vožnje.

Osiguranje produžene garancije pokriva štetu uništenja i oštećenja dijelova motornih vozila, kao posljedice iznenadnih i o volji osiguratelja osiguranja, osiguranika ili vozača nezavisnih događaja, a koji nisu nastali kao posljedica:

1. prometne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, survavanje i sl.),
2. iznenadnog toplinskog ili kemijskog djelovanja izvana, korozije, pada ili udara bilo kojeg predmeta,
3. požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), poplave, bujice i visoke vode,
4. zlonamjernih obijesnih postupaka trećih osoba, manifestacija i demonstracija, krađe, provalne krađe, razbojničke krađe,
5. hidro udara (nasilan ulaz vode u cilindre motora).

Osiguranje od različitih financijskih gubitaka

Ovaj vid osiguranja odnosi se na osiguranje različitih financijskih gubitaka kao što su:

- osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i drugih opasnosti;
- osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina;
- ostalih financijskih gubitaka.