Osiguranje osoba

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode i putničko zdravstveno osiguranje.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode

Nezgodom (nesretnim slučajem) se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom s vana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

U smislu prethodnog stavka nesretnim slučajem se smatraju sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

Ovim vidom osiguranja osigurali ste se za slučajeve:

1. smrti uslijed bolesti,
2. smrti uslijed nezgode,
3. trajnog invaliditeta (djelomičnog ili potpunog),
4. troškova liječenja,
5. dnevne naknade za dane bolovanja ili dnevne naknade za dane boravka u bolnici.

Ovu grupu osiguranja čine slijedeći vidovi:

1. osiguranje osoba pri obavljanju redovitog zanimanja i izvan njega;
2. osiguranje osoba u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti;
3. osiguranje djece i školske mladeži;
4. osiguranje gostiju, posjetitelja priredaba, izletnika i turista, s osiguranjem odgovornosti ugovaratelja;
5. osiguranje potrošača, pretplatnika i korisnika drugih javnih usluga;
6. osiguranje putnika u javnom prometu;
7. ostala posebna osiguranja.

Putničko zdravstveno osiguranje

CENTRAL OSIGURANJE brine o svojim klijentima kako kod kuće tako i u inozemstvu.

Polica putničkog zdravstvenog osiguranja važi za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osim za države stalnog prebivališta osiguranika. Za sve državljane BiH koji imaju dvojno državljanstvo, troškovi liječenja i hospitalizacije, u državi čije dvojno državljanstvo posjeduju, priznaju se samo u javnim zdravstvenim ustanovama kada ih mora snositi sam osiguranik.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao:
· individualno,
· obiteljsko,
· grupno,
· putničko zdravstveno osiguranje za strance u BiH.

Osiguravajuća zaštita obuhvaća hitnu medicinsku pomoć koja je nastala kao posljedica iznenadne bolesti ili nezgode osiguranika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, a u BiH za strance.

Osiguranjem osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu i u BiH za strance osiguravaju se:
- troškovi nužnog liječničkog tretmana i nužnih lijekova koje je propisao liječnik,
- troškovi medicinski nužnog prijevoza osiguranika u najbližu odgovarajuću bolnicu odnosno ambulantu,
- troškovi spašavanja,
- troškovi medicinski propisanog prijevoza osiguranika u zemlju prebivališta (repatrijacija),
- troškovi prijevoza u slučaju smrti osiguranika.

Uz policu putničkog zdravstvenog osiguranja mogu se ugovoriti i dodatna osiguranja:
- osiguranje prtljage (gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage za vrijeme puta),
- putničko osiguranje nezgode (trajni invaliditet i smrt uslijed nezgode).

S Vaše strane je potrebno samo da dođete u naše prodajno mjesto najbliže Vama gdje će Vam prodajno osoblje dati sve pojedinosti o ovoj vrsti osiguranja.

Što uraditi u slučaju nesretnog događaja?

Ako tražite liječničku pomoć u inozemstvu, potrebno je predočiti liječniku našu policu osiguranja i uvjete. Bitno je spomenuti da poslovnice APRIL Assistance u svijetu posluju 24 sata na dan, uključujući CORIS Assistance u Sloveniji. Većina liječnika je upoznata s procedurom koja slijedi.

U slučaju da se radi o lakoj bolesti ili nezgodi, gdje troškovi iznose do 150 EUR-a, može se dogoditi da pojedini liječnik ne želi preuzeti CORIS policu kao sredstvo garancije plaćanja. U tom slučaju molimo Vas da sami platite, a ako niste u mogućnosti kontaktirajte CORIS Assistance u Sloveniji, koji Vam je 24 sata na raspolaganju, a njihov djelatnik će Vas uputiti o daljnjem postupku.

U slučaju da se radi o težoj bolesti i nezgodi, odnosno da su troškovi veći od 150 EUR-a, obvezno pozovite osobno ili putem rodbine i prijatelja, ili će to bolnica učiniti u najtežim slučajevima, poslovnicu CORIS Assistance u Sloveniji.

Ukoliko sami plaćate troškove, molimo Vas da uzmete svu originalnu medicinsku dokumentaciju i potvrđeni račun te nakon povratka s putovanja dostavite u CENTRAL OSIGURANJE gdje će Vam se u skladu s ugovorenim uvjetima vratiti plaćena naknada.