Pronađite najbliže prodajno mjesto

Sjedište društva

Džemala Bijedića 39,
71 000 Sarajevo, BiH

Besplatni telefon: 0800 800 19

e-mail: info@central-osiguranje.com

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31,
88 320 Ljubuški, BiH

Besplatni telefon: 0800 800 19

e-mail: stete@central-osiguranje.com

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7:30-16:00

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31,
88 320 Ljubuški, BiH

Besplatni telefon: 0800 800 19

e-mail: info@central-osiguranje.com

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7:30-16:00

Žiro računi

ASA banka d.d. 1345 0010 0725 6508
NLB banka d.d. 1327 0020 1702 4110
UniCredit bank d.d. 3387 2022 1381 3349
Raiffeisen bank d.d. 1610 0001 6652 0008
Sparkasse bank d.d. 1994 9900 3878 0519
Addiko bank d.d. 3060 0028 8017 1888

Identifikacijski broj: 4202233240008

Prodajna mjesta