Central asistencija na putu

U skladu sa strategijom Central osiguranja da o klijentima brine na najbolji mogući način, razvijen je poseban program asistencija i pomoći na cesti za klijente osiguranja koji žele imati brzu i kvalitetnu uslugu kada je to najpotrebnije.

Central Asistencija na putu nije samo program pomoći na cesti, jer osim tehničke pomoći, tu je i niz drugih usluga i pokrića troškova za nepredviđene situacije koje klijenti mogu doživjeti na putovanju, godišnjem odmoru ili svakodnevnom korištenju vozila.

Central Asistencija je proizvod Central osiguranja koji našim klijentima pruža dodatnu bezbrižnost prilikom putovanja. Zaključivanjem jednog od paketa (Basic, Standard ili Premium) klijent dobija 24/ 7 podršku prilikom nepredviđenih događaja na putovanja sa svojim vozilom.

U slučaju nezgode, sve što je potrebno je da nas kontaktirajte na telefon: +387 33 555 072.

Kolege će, u što kraćem roku izići na teren, a identifikacija vozila se vrši:

– Brojem police,
– Brojem šasije,
– Registracijskom oznakom.

Osiguranje obuhvaća:

– Troškove popravke vozila u slučaju manjeg kvara
– Troškove vuče vozila
– Troškove prijevoza vozača i putnika
– Troškovi prenoćišta vozača i putnika
– Zamjensko vozilo
– Dostava vozila
– Taxi prijevoz
– Čuvanje vozila
– Servisne informacije
– Carinski troškovi
– Povratak vozila
– Organizacija rezervnih dijelova u inozemstvu
– Nastali telefonski troškovi

Obim osiguravajućeg pokrića zavisi od ugovorenog paketa osiguranja.


Paketi

CENTRAL ASISTENCIJA BASIC - 10,00 KM
Vrsta naknade Central Asistencija Basic
Troškovi popravka vozila u slučaju manjeg kvara do 150,00 EUR-a na teritoriju BiH i Europe
Troškovi vuče vozila do 150,00 EUR-a na teritoriju BiH i Europe
Čuvanje vozila
Servisne informacije
Napomene: Sve usluge se mogu koristiti 1 put u tijeku osiguranog perioda
CENTRAL ASISTENCIJA STANDARD - 28,00 KM
Vrsta naknade Central Asistencija Standard
Troškovi popravka vozila u slučaju manjeg kvara do 300,00 EUR-a na teritoriju BiH i Europe
Troškovi vuče vozila do 300,00 EUR-a na teritoriju BiH i Europe
Troškovi prijevoza vozača i putnika nastavak puta vlakom ili autobusom do iznosa pokrića 300 EUR na teritoriju BiH i Europe
Troškovi prenoćišta vozača i putnika za vozače i putnike u vozilu do 3 dana u iznosu od 300 EUR bez doručka i ishrane
Zamjensko vozilo do 5 dana do iznosa pokrića 300 EUR-a po prijavljenom slučaju
Dostava vozila do 300 EUR
Taxi prijevoz do 300 EUR
Čuvanje vozila
Servisne informacije
Organizacija rezervnih dijelova u inozemstvu
Nastali telefonski troškovi
Napomene: Sve usluge se mogu koristiti 3 puta u tijeku osiguranog perioda
CENTRAL ASISTENCIJA PREMIUM - 39,00 KM
Vrsta naknade Central Asistencija Premium
Troškovi popravka vozila u slučaju manjeg kvara do 500,00 EUR-a na teritoriju BiH i Europe
Troškovi vuče vozila do 500,00 EUR-a na teritoriju BiH i Europe
Troškovi prijevoza vozača i putnika nastavak puta vlakom ili autobusom do iznosa pokrića 500 EUR na teritoriju BiH i Europe
Troškovi prenoćišta vozača i putnika za vozače i putnike u vozilu do 3 dana u iznosu od 500 EUR bez doručka i ishrane
Zamjensko vozilo do 5 dana do iznosa pokrića 500 EUR-a po prijavljenom slučaju
Dostava vozila do 500 EUR
Taxi prijevoz do 500 EUR
Carinski troškovi do 150 EUR
Povratak vozila do 1.500 EUR
Čuvanje vozila
Servisne informacije
Organizacija rezervnih dijelova u inozemstvu
Nastali telefonski troškovi
Napomene: Sve usluge se mogu koristiti 3 puta u tijeku osiguranog perioda