Central Assistance - 24-satna briga o klijentima

U skladu sa strategijom Central osiguranja da o klijentima brine na najbolji mogući način, razvijen je poseban program asistencija i pomoći na cesti za klijente osiguranja i druge klijente koji žele imati brzu i kvalitetnu uslugu kada je to najpotrebnije.

Central assistance nije samo program pomoći na cesti, jer osim tehničke pomoći tu je i niz drugih usluga i pokrića troškova za nepredviđene situacije koje klijenti mogu doživjeti na putovanju, godišnjem odmoru ili svakodnevnom korištenju vozila.

Zaključivanjem Central Assistance police, ne brinete samo o svome vozilu, nego i svojoj porodici kroz niz dodatnih usluga u slučaju kvara ili udesa na putovanju. Uz tehničku pomoć kada je Vam je najpotrebnija , Central asistencija će se maksimalno pobrinuti i za putnike obezbjeđujući smještaj ili zamjensko vozilo.

Osiguranje tehničke pomoći na cesti omogućuje ostvarivanje točno određenih prava nakon ostvarenja sljedećih rizika:

a) Kvara na vozilu uslijed mehaničkog, električnog ili hidrauličnog uzroka,

b) Prometne nesreće/nezgode,

c) Nemarnog rukovanja (krivo utočeno gorivo, zaključani ključevi u vozilu i sl.) i/ili

d) Vanjskog utjecaja (tuča, požar, itd.),

a zbog posljedica kojih vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način.

Osiguranik u tijeku trajanja osiguranja stječe mogućnost korištenja slijedećih prava sukladno Uvjetima za Central Assistance pomoć na cesti:

Central Assistance - Paket 1:

• Pomoć na cesti – mogućnost organizacije popravka na licu mjesta od strane Asistencije, ukoliko je riječ o lakšem popravku, sa limitom pokrića troškova od 150,00 KM unutar zemlje odnosno 150,00 EUR u inozemstvu za vrijeme trajanja pokrića po prijavljenom slučaju,

• Vuča vozila – mogućnost organizacije vuče vozila, sa uključenim izvlačenjem, do najbliže automehaničarske radnje ili ovlaštenog servisa, sa limitom pokrića troškova do iznosa od 300,00 KM unutar zemlje, odnosno 300,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju,

• Dodatne usluge: U slučaju da popravak vozila traje duže od 24h, pri čemu je kvar prijavljen Asistenciji, a mjesto popravka je udaljeno više od 100 km od adrese Osiguranika prijavljene u polici osiguranja, osiguranik ima pravo na jednu od sljedećih usluga:

Hotelski smještaj za vozača i putnike u vozilu do 3 dana i do iznosa od 150,00 KM unutar zemlje i 150,00 EUR u inozemstvu, po danu.

Nastavak puta koji podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta s vozom ili autobusom, a do iznosa pokrića od 300,00 KM unutar zemlje, odnosno 300,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju ili

nastavak puta s Taxi-službom podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta, a do iznosa pokrića od 80,00 KM unutar zemlje, odnosno 100,00 EUR u inozemstvu, po prijavljenom slučaju ili

zamjensko vozilo u slučaju kvara ili prometne nezgode do 3 dana unutar zemlje i 3 dana u inozemstvu, bez troškova vinjeta, putarina i goriva po prijavljenom slučaju do iznosa pokrića od 150,00 KM unutar zemlje odnosno 150,00 Eura u inozemstvu.

• Dostava vozila – ukoliko je osposobljavanje vozila trajalo duže a da se pri tome iskoristila mogućnost mobilnosti i da je mjesto popravka udaljeno više od 50 km od adrese osiguranika prijavljene na polici osiguranja, Asistencija će organizirati dostavu vozila od radionice do odredišta u visini pokrića troška do 75,00 KM po prijavljenom slučaju.

• Ležarina vozila – ukoliko je osiguranom vozilu nastupila totalna šteta te se vozilo mora ukloniti s ceste u zemlji i inozemstvu, Asistencija snosi čuvanja vozila do 10 dana.

• Pristup mreži pružatelja usluga – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa podacima o najbližoj automehaničarskoj radionici, ovlaštenom servisu ili vulkanizeru.

• Hitne informacije – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa agencijama, informacijama o statusu popravka vozila u inozemstvu.

• Organizacija rezervnih dijelova u inozemstvu – usluga potrage za rezervnim dijelovima.

• Osiguranik ima pravo na tri štetna događaja tijekom trajanja osiguranja

• Teritorij pokrivenosti: Osiguranje vrijedi na teritoriji BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije i Slovenije.

• Paket 1 nije moguće zaključiti bez police osiguranja od automobilske odgovornosti Central osiguranja.

Central assistance – Paket 2

• Pomoć na cesti – mogućnost organizacije popravka na licu mjesta od strane Asistencije, ukoliko je riječ o lakšem popravku, sa limitom pokrića troškova od 200,00 KM unutar zemlje odnosno 200,00 EUR u inozemstvu za vrijeme trajanja pokrića po prijavljenom slučaju.

• Vuča vozila – mogućnost organizacije vuče vozila, sa uključenim izvlačenjem, do najbliže automehaničarske radnje ili ovlaštenog servisa, sa limitom pokrića troškova do iznosa od 400,00 KM unutar zemlje, odnosno 400,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju.

• Dodatne usluge: U slučaju da popravak vozila traje duže od 24h, pri čemu je kvar prijavljen Asistenciji, a mjesto popravka je udaljeno više od 100 km od adrese Osiguranika prijavljene u polici osiguranja, osiguranik ima pravo na jednu od sljedećih usluga:

Hotelski smještaj za vozača i putnike u vozilu do 3 dana i do iznosa od 200,00 KM unutar zemlje i 200,00 EUR u inozemstvu, po danu,

Nastavak puta koji podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta s vozom ili autobusom, a do iznosa pokrića od 400,00 KM unutar zemlje, odnosno 400,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju ili

Nastavak puta s Taxi-službom podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta, a do iznosa pokrića od 80,00 KM unutar zemlje, odnosno 100,00 EUR u inozemstvu, po prijavljenom slučaju ili

Zamjensko vozilo u slučaju kvara ili prometne nezgode do 3 dana unutar zemlje i 3 dana u inozemstvu, bez troškova vinjeta, putarina i goriva po prijavljenom slučaju do iznosa pokrića od 200,00 KM unutar zemlje odnosno 200,00 Eura u inozemstvu.

• Dostava vozila – ukoliko je osposobljavanje vozila trajalo duže a da se pri tome iskoristila mogućnost mobilnosti i da je mjesto popravka udaljeno više od 50 km od adrese osiguranika prijavljene na polici osiguranja, Asistencija će organizirati dostavu vozila od radionice do odredišta u visini pokrića troška do 75,00 KM po prijavljenom slučaju.

• Ležarina vozila – ukoliko je osiguranom vozilu nastupila totalna šteta te se vozilo mora ukloniti s ceste u zemlji i inozemstvu, Asistencija snosi čuvanja vozila do 10 dana.

• Pristup mreži pružatelja usluga – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa podacima o najbližoj automehaničarskoj radionici, ovlaštenom servisu ili vulkanizeru.

• Hitne informacije – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa agencijama, informacijama o statusu popravka vozila u inozemstvu.

• Organizacija rezervnih dijelova u inozemstvu – usluga potrage za rezervnim dijelovima.

• Nastali telefonski troškovi: ukoliko je prilikom prijave slučaja nastao trošak poziva iz inostranstva, Asistencija isplaćuje Osiguraniku nastale troškove telefona uz prilog kopije računa

• Osiguranik ima pravo na neograničen broj događaja broj tijekom trajanja osiguranja.

• Teritorij pokrivenosti: Osiguranje vrijedi na teritoriji BiH i u zemljama Europe u goegrafskom smislu. Isključenja : Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Latvija, Estonija, i Litva.

Central assistance – Paket 3

• Pomoć na cesti – mogućnost organizacije popravka na licu mjesta od strane Asistencije, ukoliko je riječ o lakšem popravku, sa limitom pokrića troškova od 250,00 KM unutar zemlje odnosno 250,00 EUR u inozemstvu za vrijeme trajanja pokrića po prijavljenom slučaju.

• Vuča vozila – mogućnost organizacije vuče vozila, sa uključenim izvlačenjem, do najbliže automehaničarske radnje ili ovlaštenog servisa, sa limitom pokrića troškova do iznosa od 500,00 KM unutar zemlje, odnosno 500,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju.

• Dodatne usluge: U slučaju da popravak vozila traje duže od 24h, pri čemu je kvar prijavljen Asistenciji, a mjesto popravka je udaljeno više od 100 km od adrese Osiguranika prijavljene u polici osiguranja, osiguranik ima pravo na jednu od sljedećih usluga:

Hotelski smještaj za vozača i putnike u vozilu do 3 dana i do iznosa od 100,00 KM unutar zemlje i 100,00 EUR u inozemstvu, po danu i osobi,

Nastavak puta koji podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta s vozom ili autobusom, a do iznosa pokrića od 500,00 KM unutar zemlje, odnosno 500,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju ili

Nastavak puta s Taxi-službom podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta, a do iznosa pokrića od 80,00 KM unutar zemlje, odnosno 100,00 EUR u inozemstvu, po prijavljenom slučaju ili

Zamjensko vozilo u slučaju kvara ili prometne nezgode do 5 dana unutar zemlje ili 5 dana u inozemstvu, bez troškova vinjeta, putarina i goriva po prijavljenom slučaju do iznosa pokrića od 300,00 KM unutar zemlje odnosno 300,00 Eura u inozemstvu.

• Dostava vozila – ukoliko je osposobljavanje vozila trajalo duže a da se pri tome iskoristila mogućnost mobilnosti i da je mjesto popravka udaljeno više od 50 km od adrese osiguranika prijavljene na polici osiguranja, Asistencija će organizirati dostavu vozila od radionice do odredišta u visini pokrića troška do 75,00 KM po prijavljenom slučaju.

• Povratak vozila – ukoliko osposobljavanje nije moguće u roku od pet radnih dana, te se vožnja osiguranim vozilom ne može nastaviti, a na vozilu nije nastala totalna šteta, asistencija će organizirati prijevoz vozila od mjesta štete do radionice u mjestu boravka osiguranika ili do odredišta ( ako u odredištu postoji mogićnost popravka ) do iznosa pokrića do 3.000,00 KM, umanjeno za troškove prvog prevoza do servisa.

• Ležarina vozila – ukoliko je osiguranom vozilu nastupila totalna šteta te se vozilo mora ukloniti s ceste u zemlji i inozemstvu, Asistencija snosi čuvanja vozila do 10 dana.

• Pristup mreži pružatelja usluga – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa podacima o najbližoj automehaničarskoj radionici, ovlaštenom servisu ili vulkanizeru.

• Hitne informacije – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa agencijama, informacijama o statusu popravka vozila u inozemstvu.

• Organizacija rezervnih dijelova u inozemstvu – usluga potrage za rezervnim dijelovima.

• Nastali telefonski troškovi: ukoliko je prilikom prijave slučaja nastao trošak poziva iz inostranstva, Asistencija isplaćuje Osiguraniku nastale troškove telefona uz prilog kopije računa

• Carinski troškovi – ukoliko je na osiguranom vozilu nastupila totalna šteta, te se vozilo mora ocariniti u inostranstvu, Asistencija će pokriti troškove carine do iznosa od 250,00 Eur u inostranstvu, uključujući i troškove carinskog postupka

• Osiguranik ima pravo na neograničen broj događaja broj tijekom trajanja osiguranja.

• Teritorij pokrivenosti: Osiguranje vrijedi na teritoriji BiH i u zemljama Europe u goegrafskom smislu. Isključenja : Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Latvija, Estonija, i Litva.

Iznosi premije

Fiksni iznosi premije određeni su za trajanje osiguranja od jedne godine dana.

1) Bruto premija za osiguranje pomoći na cesti, ukoliko se isto ugovara uz već postojeću policu osiguranja automobilske odgovornosti ili kaska kod Društva, iznosi:

• Paket 1 10,00 KM,
• Paket 2 20,00 KM,
• Paket 3 40,00 KM.

2) Bruto premija za osiguranje pomoći na cesti, ukoliko se isto ugovara bez police osiguranja automobilske odgovornosti ili kaska kod Društva, iznosi:

• Paket 1 ne može se zaključiti,
• Paket 2 30,00 KM,
• Paket 3 60,00 KM.

Osiguranje vrijedi isključivo pri upravljanju i vožnji osobnim vozilom i teretnim vozilom ukupne mase do 3,5 tone.

Aktivacija usluge

U slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguranik može aktivirati korištenje usluge iz osiguranja pomoći na cesti uz uvjet da je nazvao kontaktni centar na broj telefona iskazan na polici osiguranja/kartici Asistencije. Osiguranik može aktivirati uslugu najkasnije u roku 24 sata od vremena nastanka osiguranog slučaja.

Prilikom dojave osiguranik operateru Asistencije treba dati sljedeće podatke:

a) Broj kartice lii broj police,
b) Adresu prijavljenu na polici osiguranja,
c) Puno ime i prezime,
d) Tip vozila i registracijsku oznaku,
e) Točno mjesto nesreće,
f) Telefonski broj,
g) Kratak opis događaja i potrebne pomoći,
h) Na zahtjev Asistencije potrebno je pružatelju Usluga na licu mjesta prezentirati dokumentaciju vozila.

U najkraćem mogućem vremenu profesionalni tehničari Asistencije će biti na licu mjesta kako bi riješili problem u datoj situaciji.