Family Protect by Central osiguranje

Ovo osiguranje ima opciju ugovaranja paketa po pokrićima i osiguranim sumama. Svi paketi pokrivaju iste posljedice nesretnog slučaja – nezgode:

· smrt zbog nesretnog slučaja,
· trajni gubitak opće radne sposobnosti (invaliditet),
· dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Osigurati možete i one članove obitelji koji privremeno stanuju u drugom mjestu (djeca na školovanju, osobe na privremenom radu i slično).

Nesretnim slučajem naročito se smatra:

- gaženje,
- sudar,
- udar kakvim predmetom ili o kakav predmet,
- udar električne struje ili groma,
- pad,
- okliznuće,
- survavanje,
- ubod kakvim predmetom,
- ugriz životinje itd.

Kao nesretni slučaj smatra se i:

- trovanje hranom ili kemijskim sredstvima,
- infekcija ozljede prouzročene nesretnim slučajem,
- trovanje zbog udisanja plinova ili otrovnih para,
- opekotine,
- davljenje i utapanje,
- gušenje ili ugušenje uslijed zatrpavanja,
- istegnuće mišića, iščašenje, uganuće,
- prijelom kostiju,
- djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena itd.

Family Protect Paket 1

Posljedice Svota osiguranja
smrt zbog nesretnog slučaja 5.000,00 KM
invaliditet 10.000,00 KM
isplata po danu boravka u bolnici 10,00 KM
Godišnja cijena paketa 10,00 KM

Family Protect Paket 2

Posljedice Svota osiguranja
smrt zbog nesretnog slučaja 8.000,00 KM
invaliditet 16.000,00 KM
isplata po danu boravka u bolnici 12,00 KM
Godišnja cijena paketa 15,00 KM

Family Protect Paket 3

Posljedice Svota osiguranja
smrt zbog nesretnog slučaja 17.500,00 KM
invaliditet 35.000,00 KM
isplata po danu boravka u bolnici 15,00 KM
Godišnja cijena paketa 30,00 KM