Transportno osiguranje

Osiguranje od „osnovnih rizika“ podrazumijeva pokriće ukoliko je šteta nastala uslijed: prometne nezgode prijevoznog sredstva, požara ili eksplozije, provalne krađe, razbojništva ili krađe cijelog vozila s robom.

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

Ovaj vid osiguranja se može zaključiti na jedan od slijedećih načina:
· Osiguranje robe u domaćem prijevozu po pojedinačnoj polici,
· Osiguranje robe u domaćem prijevozu po generalnoj polici
· Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu

Osiguranje robe u domaćem prijevozu po pojedinačnoj polici

Ovim osiguranje može se zaključiti slijedeće pokriće:

1. "svih rizika" fizičkog gubitka ili oštećenja osigurane pošiljke zbog djelovanja nekog izvanrednog vanjskog događaja, ili

2. "osnovnih rizika":
• Požara u prijevoznom sredstvu,
• Eksplozije na prijevoznom sredstvu ili drugdje (osim atomske),
• Nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju u/iz prijevoznog sredstva,
• Prometne nezgode u kopnenom prijevozu,
• Prometne nezgode u zračnom prijevozu i to: pada letjelice, nezgode pri uzlijetanju i slijetanju,
• Pomorske nezgode u pomorskom prijevozu i to: sudara, udara, nasukanja, napuknuca ili prijeloma broda u oluji, prodora mora u unutrašnjosti broda, potonuća broda, izbacivanje robe u more i otplovljenje,
• Plovidbene nezgode u unutrašnjim vodama i to: sudara, udara, nasukanja, napuknuća ili prijeloma broda u oluji, prodora vode u unutrašnjost broda, potonuće broda.

Osiguranje robe u domaćem prijevozu po generalnoj polici

Ovim osiguranjem pokrivene su sve stvari koje se prevoze i/ili prenose na rizik osiguranika u domaćem prijevozu bilo kojim pogodnim sredstvom.

Ovim osiguranjem pokriveni su:

1. "svi rizici" fizičkog gubitka ili oštećenja osigurane pošiljke,
2. gubici i oštećenja osiguranog predmeta i troškovi osiguranika koji su u slučaju zajedničke havarije, nastali u vezi s osiguranim rizicima, priznati u pravovaljanoj diobnoj osnovi te doprinosi u zajedničku havariju ili nagrada za spašavanje koji su za osigurani predmet određeni u takvoj diobnoj osnovi,
3. osiguranikovi izvanredni troškovi radi izbjegavanja šteta od neposredne opasnosti ili smanjenja već nastalih šteta.

Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu

Ovim osiguranjem pokrivene su sve stvari koje se prevoze i/ili prenose na rizik osiguranika u međunarodnom prijevozu bilo kojim pogodnim prijevoznim sredstvom.

Ovim osiguranjem pokriveni su "osnovni rizici":

1. gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji se razborito može pripisati:
a. požaru ili eksploziji,
b. prometnoj ili plovidbenoj nezgodi prijevoznog sredstva (nasukanju, potonuću, prevrnuću, iskliznuću, sudaru, udaru),
c. potresu, vulkanskoj erupciji, poplavi, lavini, odronu, gromu ili oluji;

2. gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastalo:
a. krađom ili neisporukom cijelog tereta,
b. prodorom jezerske, morske ili riječne vode u vozilo ili kontejner ili mjesto uskladištenja,
c. uslijed nezgode – padom osiguranog predmeta za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja osiguranog predmeta.

Pod pojmom "svi rizici" podrazumijeva se sljedeće:
1. "svi rizici" fizičkog gubitka i oštećenja osigurane pošiljke,
2. Zajednička havarija i nagrade za spašavanja, obračunate ili određene u skladu s odredbama ugovora o prijevozu i/ili mjerodavnim pravom i praksom koji su nastali da bi se izbjegla šteta ili su s tim u vezi, a posljedica su bilo kojeg uzroka osim onih isključenih ovim osiguranjem.

Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz

Predmet osiguranja je građansko-pravna osiguranikova odgovornost kao cestovnog prijevoznika za dokazan potpun ili djelomičan fizički gubitak ili uništenje ili oštećenje stvari stvarno preuzete na prijevoz.

Stvarno preuzete stvari na prijevoz se smatraju samo one koje se mogu dokazati odgovarajućom osiguranikovom prijevoznom ispravom ili ugovorom.

Opseg pokrića može biti:
1. Osiguranje od "osnovnih rizika",
2. Osiguranje od "svih rizika".

Osiguranje od „osnovnih rizika“ podrazumijeva pokriće ukoliko je šteta nastala uslijed: prometne nezgode prijevoznog sredstva, požara ili eksplozije, provalne krađe, razbojništva ili krađe cijelog vozila s robom.

Ukoliko se ugovori i plati dodatna premija, pokrivene su sve štete nastale u smislu:
• Zakona o prijevozu u cestovnom prometu,
• Zakona o obveznim odnosima,
• Konvenciji o ugovoru za međunarodni cestovni promet robe (CMR konvencija).